Ochrona danych osobowych

Ta strona ma na celu dostarczenie państwu informacji dotyczących zakresu, sposobu i celu w jakim , podczas dokonywania transakcji online, zbieramy i przetwarzamy państwa dane osobowe.

Niniejszym oświadczamy, że spółka Menrad Polska Sp. z o. o. zbiera i przetwarza dane osobowe zgodnie z obowiązującym prawem

( Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. z 1997 r. Nr 133, poz. 883 ze zm. ).

Wszelkie dane kupującego traktowane są jako poufne i przechowywane są w sposób uniemożliwiający dostęp osobom niepowołanym

( Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. z 1997 r. Nr 133, poz. 883 ze zm. ).  

 

1. Zbieranie i przetwarzanie danych osobowych

W celu przeprowadzenia transakcji online konieczne jest podanie stosownych danych tzn. danych osobowych i informacji niezbędnych do zrealizowania zamówienia. Podanie danych przez klienta jest dobrowolne i równoznaczne z wyrażeniem zgody na ich przetwarzanie. Wszystkie dane udostępnione przez kupującego podlegają ochronie i są wykorzystywane jedynie w celu i zakresie koniecznym do realizacji zamówienia oraz w celach marketingowych naszej firmy. Dane gromadzone przez naszą firmę będą ujawniane tylko określonym firmom i osobom trzecim w ograniczonym zakresie i ściśle określonym celu np. kurierowi mającemu dostarczyć przesyłkę.

Przetwarzanie danych do innych celów wymaga wiedzy i zgody kupującego.

 

2.Prawo dostępu do danych osobowych

Klient ma prawo swobodnego i bezpłatnego dostępu do swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, a także prawo żądania zaprzestania ich przetwarzania i ich usunięcia z bazy danych.  ( Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. z 1997 r. Nr 133, poz. 883 ze zm. ). W celu podjęcia takich działań prosimy o pisemny kontakt z nami. Nasze dane kontaktowe znajdą Państwo w zakładce „kontakt”.