"PODĄŻAJĄC ŚLADAMI

ZAŁOŻYCIELA FIRMY,

ZA FUNDAMENTALNĄ ZASADĘ

OBOWIĄZUJĄCĄ W NASZEJ FIRMIE,

UZNAJEMY DBAŁOŚĆ

O NAJDROBNIEJSZE DETALE "